Ponorné čerpadlá

Ponorné čerpadlá

PONORNÉ ČERPADLÁ NAUTILA

 Ponorné čerpadlá NAUTILA sú určené k čerpaniu čistej vody, neobsahujúcej mechanické nečistoty z vrtov a studní, kde sa hladina vody nachádza v hĺbke 8 a viac metrov. Maximálna teplota vody do 30°C o hodnote pH 5,8-11. Pracovná poloha je zvislá s čerpadlom hore.

Ponornými čerpadlami je možné čerpať aj kvapaliny mierne znečistené s obsahom najviac 1% objemového množstva nevydierajúcich, jemných mechanických primiešanín s veľkosťou zrna do 0,5 mm. Obsah nečistôt a ich tvrdosť však ovplyvňuje životnosť čerpadla a preto je nutné počítať v takých prípadoch s primerane rýchlejším opotrebovaním a obmedzením bežných záruk.

25 CVTU

Ponorné čerpadlá CVTU sú vyrábané v 1 resp. 2. stupňovom prevedení pre čerpanie čistej vody z úzkych vrtov minimálneho priemeru 100 mm. Motor je umiestnený pod čerpadlom a jeho konštrukcia umožňuje bezpečnú prevádzku pod vodou. Sane je zo spodnej časti čerpadla, výtlak je zaistený závitom G 1“. Maximálny užitočný výtlak čerpadla je 50 resp. 85 m, prietok sa pohybuje v rozsahu 12 až 48 l/min v závislosti od výtlaku čerpadla.

Čerpadlo je vhodné najmä do úzkych vrtov(min. 100 mm) pre zalievanie a zavlažovanie záhrady, trávnika, ako zdroj tlaku pre menšie veľkosti domácich vodární  Darling Sigmona, a i. Čerpadlá je možné dodať v jednofázovom (1°  ) alebo v trojfázovom prevedení.

25 SVTV

Ponorné čerpadlá 25 SVTV sú rovnako vyrábané v 1 resp. 2 stupňovom prevedení pre čerpanie čistej vody, avšak minimálny priemer vrtu je 150 mm. Konštrukcia čerpadla je podobná ako u čerpadla 25 CVTU.

Maximálny užitočný výtlak čerpadla je 45 resp. 120 m, prietok sa pohybuje v rozsahu 18 až 60 l/min v závislosti na výtlaku čerpadla.

Čerpadlo je vhodné hlavne pre komletáciu s domácou vodárňou Darling Sigmona, postrek a zavlažovanie a všade tam, kde je požiadavka na vyššiu výtlačnú výšku. Čerpadlá je možné dodať v jednofázovom (1°) alebo trojfázovom prevedení.

32 CVXU

Ponorné čerpadlá 32 CVXU sú článkové čerpadlá, vyrábané v 4 až 14 stupňovom prevedení pre čerpanie čistej vody bez mechanických nečistôt pre vrty minimálneho priemeru 150 mm.

Maximálny užitočný výtlak čerpadla  je 36 resp. 166 m, prietok sa pohybuje v rozsahu 66 až 150 l/min v závislosti na výtlaku čerpadla. Výtlak čerpadla je DN 32.

Tieto čerpadlá sú používané hl. ako zdroj vody v čerpacích staniciach pre dodávky do obytných, hospodárskych a priemyselných objektov, zavlažovanie ihrísk a dopravu väčšieho množstva vody z väčších hĺbok.

Dodávky sú iba v trojfázovom prevedení elektromotoru.

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.